CBT

Tag

Terapia Akceptacji i Zaangażowania

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT – Acceptance and Commitment Therapy) to podejście zaliczane do trzeciej fali nurtu terapii poznawczo -behawioralnej. Jest to nurt terapii, którego skuteczność podobnie, jak klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej, jest poddawana regularnym badaniom naukowym....