Psychoterapia Warszawa – poznaj ofertę

Psychoterapia Warszawa

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zajmuję się psychoterapią w następujących zaburzeniach:

 • – depresje
  – uzależnienia dorosłych i młodzieży (od alkoholu, narkotyków, hazardu, internetu, seksu i innych)
  – DDA/DDD
  – współuzależnienia
  – zaburzenia lękowe
  – zaburzenia snu
  – zaburzenia osobowości
  – pracoholizm

Pracuję także z osobami, które:

 • – doświadczyły traumy lub żałoby
  – mają konflikty w ważnych relacjach
  – za cel stawiają sobie rozwój osobisty
  – mają kłopoty wychowawcze

Prowadzę warsztaty dla osób, które chciałyby:

 • – rzucić palenie
  – efektywnie radzić sobie ze stresem
  – doskonalić umiejętności wychowawcze
  – zarządzać sobą w czasie

CENNIK

Psychoterapia Warszawa:
konsultacja psychoterapeutyczna – 130 zł/50min
psychoterapia – 130/50min
psychoterapia w soboty – 150zł/50min
konsultacja i terapia na Skype 150zł/50min

 

Przyjmuję w gabinecie przy ul. Polinezyjskiej 2m.8 w Warszawie
Pracuję zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych

Numer konta
30 8013 0006 2001 0013 3391 0001

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO BEHAWIORALNA

Psychoterapia poznawczo behawioralna (CBT – Cognitive Behavioral Therapy) jest podejściem terapeutycznym, którego wysoką skuteczność potwierdzają liczne badania naukowe. Jest efektywna w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji, uzależnień, zaburzeń osobowości i wielu innych zaburzeń.

Obecnie pojawia się wiele nowych szkół terapeutycznych, należących do tak zwanej “trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej”. Pomimo tego, że można je nazwać „nowoczesnymi podejściami nurtu poznawczo- behawioralnego, nie ma mocnych dowodów, że są skuteczniejsze, czy uniwersalne – patrzą po prostu na klienta i psychopatologię z innej perspektywy. Należą do nich między innymi terapia schematów, terapia akceptacji i zaangażowania (ACT), terapia skoncentrowana na emocjach, terapia uważności. Podejścia te w większym niż tradycyjna terapia poznawczo behawioralna większą uwagę przywiązują do roli emocji w terapii, wykorzystują techniki medytacyjne i w mniejszym stopniu zajmują się podważaniem prawdziwości myśli i przekonań.