Psychoterapia poznawczo behawioralna

Psychoterapia poznawczo behawioralna

Psychoterapia poznawczo behawioralna (CBT – Cognitive Behavioral Therapy) jest podejściem terapeutycznym, którego wysoką skuteczność potwierdzają liczne badania naukowe. Jest efektywna w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji, uzależnień, zaburzeń osobowości i wielu innych zaburzeń.

Obecnie pojawia się wiele nowych szkół terapeutycznych, należących do tak zwanej “trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej”. Pomimo tego, że można je nazwać „nowoczesnymi podejściami nurtu poznawczo- behawioralnego, nie ma mocnych dowodów, że są skuteczniejsze, czy uniwersalne – patrzą po prostu na klienta i psychopatologię z innej perspektywy. Należą do nich między innymi terapia schematów, terapia akceptacji i zaangażowania (ACT), terapia skoncentrowana na emocjach, terapia uważności. Podejścia te w większym niż tradycyjna terapia poznawczo behawioralna większą uwagę przywiązują do roli emocji w terapii, wykorzystują techniki medytacyjne i w mniejszym stopniu zajmują się podważaniem prawdziwości myśli i przekonań.