Tomasz Folusz's

Posts

Co czuje osoba chora na depresję

Co czuje osoba chora  na depresję? Zaskakującym zjawiskiem jest fakt, że pomimo tak dużej zachorowalności na depresję w porównaniu z innymi zaburzeniami (np. lękowymi), tylko 10-15% chorych szuka pomocy specjalistycznej. Pojawia się pytanie, z jakiego powodu? Jedną z...

Terapia Akceptacji i Zaangażowania

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT – Acceptance and Commitment Therapy) to podejście zaliczane do trzeciej fali nurtu terapii poznawczo -behawioralnej. Jest to nurt terapii, którego skuteczność podobnie, jak klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej, jest poddawana regularnym badaniom naukowym....